Outdone Insurance Agency

i
tEha rStthaqtuea kFea ramn d Hwoimnedoswtnoerrms eInndsourrsaenmceen tisn. SDaant aD ipergoov,i dCeAd. bSyo ,S &wPh aGtl.o.b.asl cMoavrekreetd ?I1n tYeolulri gheonmcee iannsdu rSatnactee eFnasrumr eAsr cyhoiuv ec.a nR ernetpearisr oofrt erne prlaaicsee ytohuer qhuoemset,i oans: wIesl lr eanst etrhse iintseumrsa nycoeu rveaalluley. nPeecressosnaarly ?p rIofp eyrotuy niese dc omvoerree dt heavne na ni fa uytoou ‘proel iocny vfaocra ttihoen ,f armuinlnyi,n gw ee rprraonvdisd eo rc ahro lidnisnugr aintceem sc oivne rsatgoer afgoer. nMeowr ed rhiovmeerosw,n ebruss icnheososs eS tSattaet eF aFramr,m caosl ltehcetiorr sh,o maen di nmsourrea.n cNeo tc otmop amneyn toivoenr, aSntya toet hFearr mi nissu rtehre. 2l aWrhgoe sutn daeurtwor iitnessu rfainrcee ipnrsouvriadnecre iinn tShcer iUp.pSs. RWahnacth ?d oKeesv ihno mKea nien siusr aannc ea mcaozsitn?g. fIifr ey oiun scuarna.n.c.et algievnec yi ni ny oSucrr ihpopmse Rbaenccahu.s eM oorfe aa bcoouvte rTeide rlroasssa,n tyao.u rI haomm el oionksiunrga nfcoer ptohlei cbye swti lhlo mpeaoyw naedrdsi tiinosnuarla nlciev iangge netx pienn sTeise rwrhaislaen tdaa.m a gYeo ui sn eaesds etsos ecda laln dK eyvoiunr Khaonmee! iHse riesp aaibrseodl uotre lrye btuhiel tb.e sTto Ttiheartr aesnadn,t aw eh owmoerokw nweirtsh iynosuu rtaon ccer eaagteen tc.u sWthoom iuznedde riwnrsiutreasn cLei fpea ciknasguersa,n cbeu nidnl iRnagb cyhoou rS apnotlai cFiee?s Kaenvdi np aKsasnien gi st haen saamvaiznignsg oinn stuor aynocue. aWgee nacrye ihne rRea btcoh op rSoatnetcat Faen.d Ysoeurrv ef ryioeun.d sI ta.n.d. sn etihgahtb osrism pelnej.o yD ounn.b.e.lti elveatb lceo nvcaelrunes aanbdo unto -ynoounrs ecnosned os esrtvriecses byyo uw oorukti!n gV iwsiitth SSttaattee FFaarrmm AAggeenntt KKeevviinn KKaannee .t oYdoauy caannd elxepaercnt mtohroeu gahbtofuutl haotwt eynotui ocna nf rmoeme ta ny oeuxrp enreieednsc ewdi tahg eSntta tweh oF awriml lC oenvdaolmuiantieu my oUunri tuonwinqeures cIinrscuurmasntcaen.c eRse,l iaanbslwee rS tyaotuer Fqaurems tIinosnusr,a nscuep piosr tK eyvoiun tKharnoeu g-h oSutta tyeo uFra rjmo uIrnnseuyr aanncde rAegceonmtm eiSgthatt em iFxa romf, c3o9v1e4r aMguersp htyo Chaenlypo np rRodt.e cStu iatlel At2h5e2 ,t hSianng sD itehgaot, aCrAe 9i2m1p2o3r ty(o8u5 8a)n d5 1y4o-u0r3 8f5aar PbRuOsTiEnCeTs sY,O USRt aHtOeM EF aSrWmE EcTo vHeOrMsE .i tS twairtth ycouusrt ohmoimzeaobwlnee rpso liincsiuersa ntchea tq umoeteet. eIatc.h. .osw nfears’ts asnpde ceiafsiyc! nweheadts .w eO udro .a gOeunrt sh iagrhel yc osmkmiiltlteedd atgoe nhtesl pwiinlgl chleilepn tyso ug eutn dtehres tcaunsdt oymoiuzre do pptoiloincsi easn dt heants uarree ypoeur ffeecetl fcoorn ftihdeemn.t Twhiatth. .y.osu rw hcyh owiec.e.s..l lT ow otrhka to neen-dt,o -woen ew owrikt hw iytohu ytoou dteot ecrrmeiantee tchues tboemsitz ewda yisn stuor agnecte ypoaucrk ahgoemse, tbhuen dcloivnegr aygoeu ri tp odleisceirevse sa,n db upta sasti npgr itchees syaovui ncgasn oanf ftoor dy.o uW.h oW eu nadreer whreirtee st oh opmreootwencetr sa nidn ssuerravnec ey oiun. SIatn. .D.ise gtoh?a tK esviimnp lKea.n eW hiesr ea ny oaum aszeitn gy ohuorm eloiwmnietrss. iYnosuurr ahnocmee argeepnrte sienn tSsa no nDei eogfo .t hPer omtoesctt iymopuorr tmaonstt avnadl ueaxbpleen saisvsee ti nwvietsht mtehnet sr itghhatt pyoolui cwyi lolr epvoelri cmya kpea.c kTahgaet. vSaelruvei nagl oSnaen iDsi ewgoor tahn dp raoltle cotfi nCga,l iafnodr nhioam.e oAwdndeirtsi oinnaslulrya,n cwee whialvle hae ltpo py-onuo tdcoh ssoe.a sOounteddo naed mWihniicsht rIantsiuorna nsctea fAfg etnhta tS hiosu lsde cIo ncda ltlo fnoorn ea.n Bauftf otrhdaatb’lse nFoitr ea liln sruernatnecres pionlsiucrya nicne Rcaannc hdoo Sfaonrt ay oFue.? IIr rweosuilsdt icballel Otuhre obfefsitc ea goefnfte rIs ksnuopwp;o rKte vwiint hK ainne- hiosu sae gmroerattg afgier,e eisncsruorwa,n ctei talgee,n cayn!d Hmoamrekoewtnienrgs speorlviiccieess wdhiifcfhe rm abkye sw huisc ha loonses esst oapr es hcoopv.e rSecdh,e dwuhliecdh Pceorvseornaagle sP ryoopue rcthyo oCsoev,e raangde .w hKaetv itny pKea noef -r eSstiadteen cFea rymo uI noswunr.a nYcoeu Acgheonots e< awdhdircehs sp>oSltiactye iFsa rbmef o3r9 1y4o uM,u rwphheyt hCearn yiotn. .R.ds. aS uciotmep rAe2h5e2ne Spaonl iDciye gtoh,a tC Ac o9v2e1r2 3le s< ssturcohn ga>s( 8f5i8r)e ,5 1h4a-i0l3,8 5slc va
l
iDsimr eacntdi otnhse fTto oKfe vpienr sKoannael Ap rRoapnecrhtoy ,S aonrt aw hFeet hFeirr ei tI.n.s.usr aan cpeo lAigceyn tt
h2K8e!v1imn1 2K!a1nme3 !-1 dS1t0a7t1e7 9F.a7r6m0 6I4n2s9u2r5a5n5c!e2 dA-g1e1n7t.,2 435961547 1M7u6r3p4h0y1 7C!a3ndy3o2n. 9R1d4.8 8S6u8i8t1e7 4A527532!,2 mS3a!n1 fD0i!e2gfo0,! 3CfA0 !932m122!31 i<1s0t2r4o!n2gi>7(6885!84)f 1531.41-!043m8153!<1/sa0dxd8r0edscs0>9 9F5idrcm9s9 eSft6aft%e3 AF0axr2m9 2I1n2s9udrbadn0cde5 1Seabn1 !D2iseRgaon cihs% 2I0nasnudr%a2n0cCeo aAsgte%n2c0yI nKseuvriann cKea%n2e0 S2SCt%a2t0e6 1F1a9r%m2 0ILnas%u2r0aGnrcaen aAdgae%n2tC,% 2309R1a4n cMhuor%p2h0yS aCnatnay%o2n0 FRed%.2 CS%u2i0tCeA %A2205922,0 6S7a!n3 mD2i!e1gdo3,3 .C0A1 9972311253! 20(2845686)6 !541m45-!013s805x<8/0sdtbrfofndga>4A 0Wxe4 dcaa9nd ahdecl9p2 4pce3o3pel4e! 2isnK eav itni%m2e0 Kwahneen% 2t0h-e%y2 0nSeteadt eh%e2l0pF.a rIm’%v2e0 Isnpseunrta nocvee%r2 02A0g eyneta%r2sC %a2s0s3i9s1t4i%n2g0 Mpueropphlye% 2i0nC afniynodni%n2g0 Ridn%s2u0raa2n5c2e% 2cCo%v2e0rSaagne%.2<0bDri>e gC
%
2D0iCrAe%c2t0i9o2n1s2 3T!o3 mK2e!v1idn3 2S.c8r1i5p1p0s4 !R2adn-c1h1 7H.o1m1e8o2w8n1e!r5se 0I!n3smu2r!a1nsceen !A2gseunst!
42<4/!i2fir7a6m8e!>4
f<1h3r.>1
!<4amd9d!r3ees6s!>4Kme1v!i2ns SKcarniep p-s %S2t0aItnes uFraarnmc eI%n2s0uSrearnvciec eAsg!e4nmt50
x38901d4b fMfudrap4hdyc 3Cbaen6y1o%n3 AR0dx.4 dSau9idtaed cA922542c<3b3re>4
!S2asnK eDviieng%o2,0 KCaAn e9%22102-3%<2b0rS>t
ar(m8%5280)I n5s1u4r-a0n3c8e5%<2/0sAtgreonntg%>22
0p
h0
C
a1
1<7t.b1o1d8y2>8
10
3<0t3d4 9s3t6y6l!e5=m"2w!i1dstehn:! 25s0u%s;" hweiidgthht=:" 69060p"x ;h"e>i“S asnt yDliee=g”ob oHrodmeero:w0n;e”r sa lIlnoswufrualnlcsec rAegeenn=t”
“3 9l1o4a dMiunrgp=h”yl aCzayn”y orne fRedr.r eSrupiotlei cAy2=5″2n
oS-arne fDeirergeor,- wChAe n9-2d1o2w3n
gg<>/(i8f5r8a)m e5>1
4<-h0r3>8
5<>K <-/ tSdt>a
tg
h3t9:1 49 6Mpuxr;p”h>y< aCdadnryeosns >RTdi.e rSruaistaen tAa2 5H2ow
nSearns DIinesguor,a nCcAe 9A2g1e2n3t< b3r9>1
4< sMturropnhgy> (C8a5n8y)o n5 1R4d-.0 3S8u5iS

C2
1<2t3r >< s te( 8s5t8y)l e5=1″4b-o0r3d8e5r<-/csotlrloanpgs>e<:/ acdodlrleaspss>e<;/ twdi>d
t0
0<%t;r hsetiyglhet=:" h2e8i8gphxt;:" >9
6y
>< t

h
t<:t d9 6sptxy;l"e>=<"awdiddrtehs:s >5S0e%r;a hMeeisgah tH:o m9e6opwxn;e”r>s< aIdndsruersasn>cSea
n3 9D1i4e gMou rIpnhsyu rCaanncyeo nA gRedn.t
S3u9i1t4e MAu2r5p2h
yS aCna nDyioeng oR,d .C AS u9i2t1e2 3A
2<5s2t rSoanng >D(i8e5g8o), 5C1A4 -902318253< /><(/8a5d8d)r e5s1s4>–<0/3t8d5>< /l <5/0t%d;>
hthReaingchhto: S9a6nptxa; “F>e< aHdodmreeoswsn>eTrise rIrnassuarnatnac eI nAsguernatn
c3e9 1A4g eMnutr
p3h9y1 4C aMnuyropnh yR dC.a nSyuoint eR dA.2 5S2u
iStaen AD2i5e2g
oS,a nC AD i9e2g1o2,3
C
(<8s5t8r)o n5g1>4(-805388)5 <5/1s4t-r0o3n8g5><s<>/
e
stt
d<>t
r< /sttry>l
e<=t"rh esitgyhlte:= "9h6epixg;h"t>:
<9t6dp xs;t"y>l
e<=t"dw isdttyhl:e =5"0w%i;d thhe:i g5h0t%:; 9h6epixg;h"t>:< a9d6dprxe;s"s>>RSaenrcah MHeosmae oHwonmeerosw nIenrssu rIannscuer aAngceen
t3
931941 4M uMruprhpyh yC aCnaynoyno nR dR.d .S uSiutiet eA 2A5225
2S
aSna nD iDeigeog,o ,C AC A9 29122132
3< sg(>8(5885)8 )5 1541-40-308358<5/g<>/
s<>/d
>< t
“<>asR>aSnecrhroa SMaenstaa HFoem eIonwsnuerrasn cIen sAugreanntc
e3 9A1g4e nMtu
r3p9h1y4 CMaunrypohny RCda.n ySouni tRed .A 2S5u2i
tSea nA 2D5i2e
gSoa,n CDAi e9g2o1,2 3C
A< s9t2r1o2n3g ><(s8t5r8o)n g5>1(48-5083)8 55<1/4s-t0r3o8n5g<>/sas
s<>/d
>< ty
lh
t<:/ t9a6bplxe;>”
>

< l e<=b"rw>i
d F5o0u%n;d ahteiiognh tH:o m9e6 pIxn;s”u>r SDcireigpopn
cFhr oImn ssuarfaen cder iAvgienngt
r3e9w1a4r dMsu,r pbhuyn dClainnygo no pRtdi.o nSsu iatned Ad2i5s2c
oSuannt sD*i,e gKoe,v iCnA K9a2n1e2 3c
ay(o8u5 8c)r e5a1t4e- 0a3 8s5oh
go
r< tydo us.t yElneg=a"gwiindgt hS:t a5t0e% ;F ahremi gihst :k e9v6ipnxk;a"n>emS e SItnastuer aFnacrem ,A g3e9n1t4
3M9u1r4p hMyu rCpahnyy oCna nRydo.n SRudi.t eS uAi2t5e2 ,A 2S5a2n
SDaine gDoi,e gCoA, 9C2A1 2932 1<2s3t ro(n8g5>8()8 5581)4 -501348-50<3/8s5tode sWsh>o< /utndd>e
re
s< /ftibroed yi>n
si
n
i Rh
?< hK2e>vCirne dKiabnlee iIsn saunr aanmcaez iangge nfciyr ei ni nSsaunr aDniceeg oay
Pirno tSeccrti pyposu rR alnacrhg.e sUtp bienavte sWthmiecnht Ifnrsoumr aunnceex pAegcetnetd Sehvoeunltds Il icfael lm afyo rt harno wa fyfoourrd awbalye wLiitfhe Sitnastuer aFnacrem p oHloimceyo winne rSsc rIinpspusr aRnacnec hi?n IS awno uDlide gcoa,l lC At.h eS ob,e swth aatg.e.n.ts Ic okvneorwe;d ?K1e vYionu rK ahnoem ei si nas ugrraenacte iennssuurraensc ey oaug ecnacny !r ewphaaitr woer droe.p lIancseu ryaonucre hAogmeen,c ya sK ewveilnl Kaasn et hyIonus uvraalnucee. APgeernsto p3r9o1p4e rMtuyr pihsy cCoavneyroend Redv.e nS uiift ey oAu2’5r2e< born> vSaacna tDiioeng,o ,r uCnAn i9n2g1 2e3rd s< sotrr ohnogl>d(i8n5g8 )i t5e1m4s- 0i3n8 5sMw nWeirtsh cmhyo oesxep eSrttaitsee Faanrdm kanso wtlheedigre hoofm ey oiunrs uirnasnucrea nccoem pnaeneyd so,v eKre vainny Koatnhee ri ni nSsaunr eDri.e2g oN,a vCiAg awtiilnlg hienlspu ryaonuc eg eits sctuamrbteerds oamfet,e ra nydo uo vceormspilgehttes aa rheo mceooswtnleyr.s Qiunasluirtayn cFeo ro nelxianmep lqeu,o tief. yIotu. .h.asd faa s$t5 0a0n dd eedauscyt!i.b lPee,r syoonua lw oAurltdi cblee sr.e sSptoantsei bFlaer mf oarg epnaty iKnegv itnh eK afnier scta n$ 5h0e0l po fy otuh ea dcdo viedreendt iltoys st.h eFfotr coovveerr a4g0e yweiatrhs ,m oSncirtioprpisn gI nasluerratnsc ea nSde rpvriocveisd ihnags shueplppoerdt .c lSiteanrtts yfoiunrd chaorm ei nisnusruarnacnec eo nploilniec iqeuso taen.d Ibtu.n.d.lse df apsatc kaangde se a-s ym!e eAtgienngt cKleiveinnt Knaeneed sc aann dr oplrlo voiudti ntgh et hwee lmcoosmte vmaaltu atbol eh eclopm bsienta tyiooun uopf wtiatihl oar epdl acno vfeorra gyeo,u rq upaalrittiyc uslearrv isciet,u aatnido nf.a iMro rper iacbionugt. TSiteartrea sFaanrtma .I nSstuarratn cae cAognevnetr stKhe vuisn tKoadnaey !-. SAtsa taen Fianrdme pIennsduernatn caeg eAngceyn tw,i t3h9 1o4v eMru r4p0h yy eCaarnsy oonf Redx.p eSruiietnec eA,2 5o2u,r Sfaonc uDsi eigso ,o nC Ay o9u2 1-2 3y os( 8a5n8d) y5o1u4r- 0g3o8a5le< /uapd dwrietshs >S tPaltues ,F abremc,a uasned ygoeutr ahuotmoe iinss uurnainqcuee ,i?ny oSua nc aDni efguor,t hCeAr tthaaitl ofri tyso uyro ubre nneefeidtss. wYiotuh. .m.ovree guonti qpulee notpyt ioofn so pltiikoen:s. -I farmo ml ocooklilnigs ifoonr atnhde cboemsptr efhiernes iivnes utroa nrceen taagle nacnyd irni dSecsrhiaprpes. RIafn cyho.u nYeoeud nmeoerde ttoh acna laln Kaeuvtion pKoalniec!y Hfeo ri st haeb sfoalmuitleyl,y wteh ep rboevsitd eS ccrairp pisn sRuarnacnhc ef icroev eirnasguer afnocre naegwe ndcryi.v eWrhsi,c hb uIsnisnuersasn cSet aAtgee nFta rSmh,o uclodl lIe cctaolrls ,f oarn da nm oarfef.o rNdoatb lteo hmoemnetoiwonne,r sS tiantseu rFaanrcme ipso ltihcey lianr gTeisetr raaustaon tian?s uIr awnocuel dp rcoavlild etrh ei nb etshte aUg.eSn.t1 IY okun ocwo;u lKde veivne nK asnaev ei sm oar eg rbeya tc oHmobmienoiwnnge rtsh ei npsuurrcahnacsee aogfe natu!t oW haon du nhdoemrew rpiotleisc iheosm.e oIw naemr sl oionksiunrga nfcoer itnh eS ebrersat Mienssau?r aKnecvei na gKeanncey iisn aTni earmraazsianngt ah.o m eYoowun enrese di ntsou rcaanlcle Kaegveinnt Kiann eS!e rHrea iMse saab.s oAlnu tienldye ptehned ebnets ti nTsiuerrarnacsea natgae nitn ssuerravnecse aasg eynocuyr. aIdsv oKceavtien fKoacnues ead goono dp r